Valt ämne

Wikipedia

Rösa är en bebyggelse sydväst om Norrtälje vid E18 i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

...

Läs mer i Wikipedia