Valt ämne

Wikipedia

Rävige är den största byn i Okome socken, Falkenbergs kommun. Genom jordbruksrationalisering har byn delvis idag (2012) kommit att hamna inom grannbyn Magårds fastigheter.

Delar av Stora Trännsjön, som ingår i Ätrans huvudavrinningsområde, är belägna inom byns gamla gränser.

På byns nordligaste utmarker ligger sedan 2008 naturreservatet Skogen vilken ibland har kallats för ”Byn utan namn” eller ”Den försvunna skogsbyn”.

...

Läs mer i Wikipedia