Valt ämne

Wikipedia

Vävning är en textil produktionsmetod från vår tideräknings början. Den går ut på att fläta samman två vinkelräta trådsystem (varp och inslag, även kallad väft) för att åstadkomma tyg, vävnader, av olika slag. Den del av ett ofullbordat tyg, och som ännu sitter kvar i vävstolen kallas väven.

I modern tid sker produktionen både industriellt och manuellt.

Den manuella handvävningen utförs oftast på en vävstol eller i en vävram som ett yrkesmässigt handarbete eller som hobby för eget bruk eller avsalu inom hemslöjden. Handvävning är begrepp för all slags vävning som är manuell, oavsett om det är yrkesmässigt utfört eller som hobby.

Den industriella vävningen sker företrädesvis i vävmaskiner.

För vissa användningsområden läggs varp och väft vinkelrätt ovanpå varandra utan att flätas. De olika lagren (som kan vara fler än två) fästs då mot varandra genom klistring eller sammansmältning i de punkter varp och väft berör varandra. I stället för tyg

...

Läs mer i Wikipedia