Valt ämne

Wikipedia

För revision som juridisk term för en viss typ av överklagande, se revision (juridik).

Revision är oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revision utförs av en revisor.

...

Läs mer i Wikipedia