Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Byggprocessen är en del i en byggnad/anläggnings livslängd och omfattar projektering samt själva uppförandet. Slipform är en mycket säker byggmetod eftersom det inte finns något behov av kontinuerlig demontering och ommontering av förankring med kran under byggfasen.

...

Läs mer i Wikipedia