Valt ämne

Wikipedia

Pollenanalys, eller pollenstatistik, ibland palynologi som är hela pollenvetenskapen, är en paleobotanisk teknik med vilken man studerar pollenkorn i torv och sediment. Tekniken utvecklades 1919 främst av Lennart von Post, som fick sin inspiration av Gustaf Lagerheims och Rutger Sernanders arbeten. Analysen har betydelse för ekologisk arkeologi och ekologisk evolution, tidigare som metod för datering och numera för studier i växtlighet under olika tidsperioder.

Pollenanalys utgör idag den främsta metoden för att skaffa kunskap om hur våra förhistoriska skogar såg ut. Metoden vilar på den enorma produktion och spridning av pollen som fröväxter står för. En del av pollenkornen hamnar på ställen där de sedimenterar - främst sjöar, mossar och kärr - och sedan kan bevaras i hundratusentals år. Dessa fuktiga och ganska syrefattiga miljöer bryter inte ner pollenkornets ytterskal.

I det fuktiga underlaget sänker man ner ett tunt, ihåligt rör. På det här sättet

...

Läs mer i Wikipedia