Valt ämne

Wikipedia

Bokbinderi är hantverket att sammanfoga, vanligen tryckta, ark till en bok.

...

Läs mer i Wikipedia