Valt ämne

Wikipedia

Så länge som människan har funnits har hon skapat, därför är teknikens historia lika lång och omfattande som mänsklighetens historia.

Vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola (CTH) finns professurer i teknikhistoria.

Teknikhistoria är en svensk tidskrift som utges av den finländska förlaget Talentum och vars redaktion delvis sammanfaller med Ny Tekniks.

Läs mer i Wikipedia