Valt ämne

Wikipedia

Pension är ersättning från staten, arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorat en inkomst. Ofta avses ålderspension.

...

Läs mer i Wikipedia