Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Försäkring innebär:

  1. en ömsesidig finansiell riskspridning mellan ett större antal enheter, eller
  2. det affärsmässiga erbjudandet av skydd mot de finansiella aspekterna av risk, i fråga om egendom, liv och hälsa, med mera.

Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer för att gemensamt kunna täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. I klassisk försäkring innebär detta att varje ny risk som ska bäras av kollektivet, måste vägas mot kostnaden för att täcka den. Om risken, det vill säga sannolikheten för att händelsen verkligen inträffar, är för hög kan försäkringsgruppen neka att täcka den särskilda risken. Detta skiljer klassisk försäkring från socialförsäkring, eller annan statligt administrerad försäkring, där försäkring kan administreras av staten direkt, av ett ömsesidigt bolag eller förening, eller av ett aktiebolag.

...

Läs mer i Wikipedia