Underordnande ämnen

Wikipedia

Handelsrätt är ett område inom juridiken som behandlar delar av juridiken som är av vikt inom nationell samt internationell handel.

Handelsrätt är också en vanlig beteckning på kurser i civilrätt avpassade för företagsekonomer, det vill säga handelshögskolestuderande, snarare än för juridikstuderande.

...

Läs mer i Wikipedia