Underordnande ämnen

Wikipedia

Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning. Det är också känt att vara en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål. Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.

...

Läs mer i Wikipedia