Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett parlament, eller ett lands folkrepresentation, är den högsta beslutande församlingen i ett land. Parlamentet bör representera folket och har som uppgift att stifta lagar och kontrollera regeringens arbete.

Benämningen av folkrepresentationen, parlamentet, kan variera i olika länder. Till exempel i Sverige och Finland kallas folkrepresentationen riksdag. Medan benämningen parlament används till exempel i Storbritannien.

Ett parlament består av folkvalda politiska representanter som har beslutsrätt i lagstiftningsfrågor. Enligt det parlamentaristiska statsskicket ska parlamentet även kontrollera regeringens arbete och fatta beslut om lagar av konstitutionell status, det vill säga grundlagar.

Parlament kan i likhet med andra typer av beslutande eller lagstiftande församlingar vara enkammar- eller tvåkammarsystem. Detta innebär en uppdelning i överhus och underhus vilka sinsemellan kan ha olika funktioner.

...

Läs mer i Wikipedia