Underordnande ämnen

Wikipedia

Folkrätten (efter tyska Völkerrecht) är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt. Den behandlar en rättsordning mellan stater, i motsats till den rätt som gäller för medborgare inom stat.

Läs mer i Wikipedia