Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och mönster i sociala relationer, det vill säga relationer inom klass, social interaktion, arbete, kultur och vardagslivet. Exempelvis kan sociologer försöka förklara och förstå handlingar, sociala identiteter; grupprelationer & -processer; social skiktning(samhällsklass),Socialisation och sociala systemprocesser. Såväl som vilka kulturella strukturer och processer som präglar samhällen.

För att förstå skillnaden mellan sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner som kriminologi, statsvetenskap, politisk ekonomi, rättsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap studerar dessa hur olika sociala delsystem fungerar. Exempelvis studerar alltså medie- och kommunikationsvetenskap, kommunikation och media. Sociologin har istället som ambition att placera analysen av politiska, ekonomiska, rättsliga och mediala processer i relation till å ena sidan samhället som helhet, och å andra sidan till de enskilda

...

Läs mer i Wikipedia