Valt ämne

Wikipedia

Nyströmska gården är ett arbetslivsmuseum i Köping.

Nyströmska gården består av två sammanslagna gårdar vid Köpingsån med anor från 1600-talet. Den ena gården köptes av familjen Nyström i mitten av 1800-talet och granngården, den Broströmska gården, år 1941. Där finns två större bostadshus och ett mindre, ett snickeri från 1870-talet samt två uthus. Anläggningen är ett arbetslivsmuseum sedan 1997.

På gården har fram till 1970-talet bedrivits snickerirörelse under ett sekel under tre generationer av familjen Nyström. Utrustningen i Bröderna Nyströms snickeri är bevarad. Gården köptes av Köpings kommun 1986, och drabbades av eldsvåda 1989.

Nyströmska gården renoverades av föreningen Nyströmska Gårdens Vänner, som bildades 1991 och lades ner på 2010-talet. Idag drivs museet av Köpings museum.

...

Läs mer i Wikipedia