Valt ämne

Wikipedia

Naturvärdesbedömning är en metod att klassificera naturområden med utgångspunkt från deras artvärde och biotopvärde. Naturvärde bedöms med utgångspunkt från vilka biologiska arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är kända, och med utgångspunkt från lämpliga substrat och biotoper.

Alla områden med naturvärde bedöms i en fyrgradig skala.

...

Läs mer i Wikipedia