Valt ämne

Wikipedia

Nasaret (arabiska الناصرة (an-nāṣira), hebreiska נצרת (natsrát)) är en medelstor stad i norra Israel. Staden är belägen på randen av ett berg, och syns på långt håll över Jisreelslätten.

Enligt Nya Testamentets evangelier är Nasaret Jesus hemstad i Galileen. Jesus fosterfar sägs i Matteusevangeliet (2:23) bosätta sig i Nasaret "för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré". Många pilgrimer vallfärdar, idag som förr, till Nasaret och besöker den plats som utpekas som Josefs och Marias hem och som nu är överbyggd med en väldig basilika. Omkring 500 meter från denna kyrka finns den så kallade Gabriels källa, där Maria sägs ha hämtat vatten efter bebådelsen. Även denna är överbyggd med ett litet kapell. Nasaret började bli en viktig vallfartsort för kristna under 300-talet.

De flesta invånarna i Nasaret är fortfarande palestinier, till skillnad från andra städer inom 1949 års gränser av Israel där den palestinska befolkning blev förflyttad

...

Läs mer i Wikipedia