Valt ämne

Wikipedia

För andra betydelser, se Mysticism.

Mysterium, av grekiska μυστήριον, mysterion, ett ord som framkommer 27 gånger i Nya testamentet, används inom östkyrkan för att hänvisa till vad västkyrkan för närvarande kallar sakrament eller sakramentalier. Numera används termen mysterium också som en synonym till gåta.

...

Läs mer i Wikipedia