Valt ämne

Wikipedia

Lars Jonasson Montin, född i september 1723 på Hisingen i Göteborg, död 3 januari 1785 i Halmstad, var en svensk botaniker och läkare.

Montin, som räknas till Linnés lärjungar, föddes på Hisingen 1723 som son till kyrkoherden i Lundby. Hans mor var kyrkoherdedotter från Andrarum i Skåne. Han gick på gymnasiet i Göteborg där hans far blivit rektor och 1743, som 21-åring, kom han till Lund där han började studera bergsvetenskap. Han flyttade två år senare till Uppsala där han, inspirerad av Carl von Linné, istället började studera medicin. 1749 genomförde han en resa till Luleå lappmark där han genomförde studier av flora och fauna. 1751 fick han sin medicine doktorsgrad i Lund och 1756 blev han provinsialläkare i Halland.

I Halland kom han att tillsammans med en annan Linnélärjunge, Pehr Osbeck, kyrkoherde i Hasslöv, genomföra de första grundliga botaniska undersökningarna i landskapet. 1766 publicerade Montin rapporten Förtekning på de i Halland vildt växande

...

Läs mer i Wikipedia