Valt ämne

Wikipedia

Moberg är ett svenskt efternamn och kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna

Tillsammans blir detta 6 168 personer.

...

Läs mer i Wikipedia