Valt ämne

Wikipedia

Majblomman (före 1998 kallad Förstamajblomman) är en konstgjord blomma som kan fästas på kläderna. Den säljs i Sverige, Finland, Norge och Estland. I Sverige har majblomman sålts sedan 1907 då Förstamajblommans riksförbund grundades i Göteborg. Blommorna säljs av skolelever och scoutkårer, vanligtvis under en tvåveckorsperiod i april. Intäkterna från den svenska försäljningen går till att hjälpa barn som behöver extra stöd. I Finland såldes den första majblomman 1908, och i Norge började försäljningen 1909, och sköts av Norske kvinners sanitetsforening.

...

Läs mer i Wikipedia