Valt ämne

Wikipedia

Månstorp är en av fyra kommundelar i Vellinge kommun. Månstorp utgör kommunens östligaste del och gränsar till Vellinge kommundel och till Malmö, Svedala och Trelleborgs kommuner.

Månstorp hade 2 894 invånare år 2009, att jämföra med 2 283 år 1973. I kommundelen ligger de tre orterna Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie. Kommunen genomkorsas av länsväg 101 och järnvägen mellan Malmö och Trelleborg, Kontinentalbanan, som sedan 2015 åter har regional persontrafik.

...

Läs mer i Wikipedia