Valt ämne

Wikipedia

Ivar Lyttkens, född 22 januari 1823 på Brollsta i Össeby-Garns socken, Stockholms län, död 30 juni 1899 på Skedala i Snöstorps socken (begravd på Snöstorps Kyrkogård), Halland, lanthushållare, kommunalman och politiker.

Lyttkens ägnade sig efter studier vid Teknologiska institutet i Stockholm efter någon tid som ingenjör i Huskvarna åt lantbruk, och fullkomnade sig för sitt yrke bl. a. genom flerårig vistelse i Tyskland i början av 1840-talet, då han även efter avlagd examen inskrevs som student vid universitetet i Greifswald. Hemkommen, anställdes han som förvaltare på Börringe i Skåne och studerade, på uppdrag av dess ägare, greve Beck-Friis, okänd och förklädd till arbetare, år 1846 bränneridriften vid Bjerres bränneri i Köpenhamn, eftersom utlänningar var nekade tillträde. Efter hemkomsten anlade han ångbrännerier i Börringe och Ebbesjö i Skåne, de första i sitt slag i Sverige. 1850 inköpte han egendomen Skedala säteri i Halland. Även där anlade han ett ångbränneri

...

Läs mer i Wikipedia