Valt ämne

Wikipedia

Lokalradio är en offentlig, ideell eller kommersiell radiostation som sänds inom ett begränsat område. Det handlar då oftast om en region, till exempel ett län eller en stad.

Läs mer i Wikipedia