Valt ämne

Wikipedia

Lindhovs kungsgård är ett byggnadsminne i Lindbergs socken i Varbergs kommun i Halland. Den ligger där stadsbildningen Ny Varberg fanns tidigare. Kungsgården byggdes någon gång mellan 1615 och 1685. Det första året gavs order om att den skulle föras upp, det senare året är det första då den nämns som en byggnad. Fram till 1723 var den bostad för överstelöjtnanter. Huvudbyggnaden byggdes 1838. De övriga är från tiden kring 1800.

...

Läs mer i Wikipedia