Valt ämne

Wikipedia

Bengt Christoffersson Lilliehöök, född 1612, död 23 februari 1665, var en svensk militär och ämbetsman. Han var landshövding i Halland 1658-1665. Han var känd för att vara hårdför och lyckades bekämpa snapphanarna i Halland. Under sin tid som landshövding hade han problem med hälsan på grund av krigsskador.

Bengt Lilliehöök ägde Grimstorp i Sandhems socken (Skaraborg), Hof i likan. socken (Älvsborg) samt Bjerme i Vessige socken och Hjuleberg i Abilds socken (båda i Hallands län). Han blev fänrik vid 17 års ålder och gav sig 1630 ut i 30-åriga kriget. Lilliehöök var kaptenlöjtnant vid Peder Ribbings västgötaregemente (Skaraborgs) 1637-1639, kapten 1642, kommendant på Laholms slott 1644, major vid överste Måns Isaksson Silverhielms regemente 22/2-1645, var major vid Christoffer Ekeblads regemente (Älvsborg) 1647, överstelöjtnant vid Nils Kaggs (Västgötadals) regemente 1649-1653, kommendant i Halmstad 1/5-1654-1655, överste för Älvsborgs regemente maj 1655, avsked därifrån

...

Läs mer i Wikipedia