Valt ämne

Wikipedia

Region Halland är regionen för Hallands län med 334 601 invånare. Den bildades i sin nuvarande form den 1 januari 2011 genom direktval i landstingsvalet hösten 2010. Regionen ansvarar för de uppgifter som normalt ligger på en region; hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och samordning av regional utveckling.

Region Halland ingår i både Västra och Södra sjukvårdsregionen där den norra delen motsvarande Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner utgör en sjukvårdsregion tillsammans med Västra Götalandsregionen. Den södra delen av länet motsvarande Halmstad, Hylte och Laholms kommuner utgör tillsammans med Region Skåne, Region Kronoberg och Region Blekinge den södra sjukvårdsregionen av totalt sex stycken i landet.

Region Halland införde 2007 Vårdval Halland – ett vårdvalssystem för närsjukvården.

...

Läs mer i Wikipedia