Valt ämne

Wikipedia

Laholms Tidning är en svensk dagstidning med veckoutgivning i pappersformat och daglig lokal bevakning online, baserad i Laholm. Tidningens kärnområde är Laholms kommun. Tidningen distribueras gratis till 10.200 hushåll i Laholms kommun.

Laholms Tidning ägs sedan 5 mars 2019 av Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB, som ger ut ett drygt 30-tal gratistidningar i södra Sverige.

Laholms Tidning har tidigare ägts av Skånska Dagbladet, men sedan 1 januari 2014 ägdes den av Hallandsbygdens Tidningsförening, som också är stor ägare i Norra Halland i Kungsbacka. Sedan mitten av 2001 fanns Laholms tidning även som radiotidning, vilket innebär att tidningen var tillgänglig för till exempel synskadade. Tidningen fanns på webben, laholmstidning.se, som e-tidning, samt som app för Ipad och Iphone.

Tidningen började komma ut 5 december 1931 och övertog då tidningen Sydhallands tidigare tryckeri. Den kom då ut varannan dag. Bonderörelsen köpte tidningen 1932. Den köpte

...

Läs mer i Wikipedia