Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En läkare (ofta titulerad doktor i vardagligt tal) är någon som praktiserar medicin, vilket innebär att undersöka, behandla och stödja sin patient i dennes hälsa och mående. För att få jobba som läkare i Sverige krävs svensk legitimation, alternativt ett särskilt förordnande, d.v.s. ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen eller landsting.

...

Läs mer i Wikipedia