Valt ämne

Wikipedia

En kyrkbok (eller kyrkobok) är ett register som kyrkan (församlingen) var ålagd att föra över alla församlingens invånare.

...

Läs mer i Wikipedia