Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Orden avsåg ursprungligen religiösa ordnar. Under historiens gång har ordets betydelse varierat i olika sammanhang. Nedan räknas dessa huvudsakliga betydelser upp.

...

Läs mer i Wikipedia