Valt ämne

Wikipedia

Kungsbackaån Huvudavrinningsområde 107, är ett cirka 45 kilometer långt vattendrag som mynnar ut i Kungsbackafjorden i Kattegatt. Avrinningsområdet är 302 km².

...

Läs mer i Wikipedia