Valt ämne

Wikipedia

Kulturpolitik är den del av till exempel en stats politik som inriktar sig på kultur. I allmänhet är syftet att stödja kulturlivet, men syftet kan också vara mer eller mindre propagandistiskt.

Kultur hör nära samman med politik, och sedan början av 1900-talet har flera regeringar runt om i världen haft en konkret kulturpolitik för att öka utbudet av kulturell produktion eller för att påverka samhällets inriktning. En viktig funktion för kulturpolitiken är att finansiera bevarandet av kulturarvet i form av museer, arkiv, och att hålla äldre hantverk som industrialiseringen ersatt levande. En annan uppgift för kulturpolitiken är att lösa eventuella konflikter mellan minoritets- och majoritetsbefolkningar, och att värna om minoriteters kulturer. Kulturpolitiken i vissa stater har varit kritiserad, när regeringar har använt kulturen för att sprida propaganda. I många länder utgör kulturstöd en betydligt mindre andel av BNP än i Sverige.

Kritiker av offentligt finansierad

...

Läs mer i Wikipedia