Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kulturhistoria kallas vetenskapen om människans kulturella utveckling. Det så kallade statslivet eller den politiska processen ligger utanför detta forskningsområde.

Inom den nya kulturhistorien, som uppstått i kölvattnet av den så kallade "kulturella vändningen" som humanvetenskaperna gått igenom sedan 1980-talet, så har dock studieobjektet för den kulturhistoriska forskningen kommit att breddas. Denna forskningstradition är kulturhistorisk i bemärkelsen att kulturteori används för att förstå historien, snarare än att den mänskliga kulturen och dess utveckling utgör studieobjektet för forskningen. Inom detta forskningsområde kan politiska processer mycket väl vara ett studieobjekt, men förstått utifrån kulturteoretiska perspektiv.

...

Läs mer i Wikipedia