Valt ämne

Wikipedia

Ej att förväxla med konfektion (fabrikstillverkade kläder).

Konfekt eller konfektyr (av latinets confícere, 'förfärdiga', 'tillverka') är omsorgsfullt tillverkade sötsaker, som i regel köps färdiggjorda.

Konfekt består vanligen av choklad med olika slags fyllning, eller en sötsak av marsipan, och omfattar alla sötsaker utom ren choklad. Det kan vara exempelvis små bakverk och kanderad frukt.

...

Läs mer i Wikipedia