Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även riddartiden. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. I Västeuropa börjar den efter Västromerska rikets fall år 476. I norra och östra Europa anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel Skandinavien först med att vikingatågen upphörde, nordiska kungar blev kristna samt stenarkitektur och latinsk text började förekomma, omkring år 1000, 1050 eller 1060 beroende på källa, och följer på skandinavisk järnålder och förhistorisk tid. Svensk medeltid börjar således med att den siste kungen i Erik Segersälls ätt, Emund den gamle blir kung 1050 eller dör cirka år 1060, eller vid Sveriges kristnande (olika tidpunkter i olika landsdelar). I Skandinavien anses medeltiden ha varat fram till Stockholms blodbad 1520, varpå Kalmarunionen upphörde, tidigmodern tid inleddes och reformationen successivt

...

Läs mer i Wikipedia