Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Köpcentrum eller Köpcenter, är en koncentration eller samling av butiker och varuhus, ofta med inslag av serveringar och olika typer av annan service.

Det finns dels centralt belägna köpcentrum i stadskärnor eller stadsdelar, dels externt lokaliserade sådana i utkanten av eller utanför tätorten. De senare förutsätter normalt bilburna kunder.

Under 1980-talet ombyggdes eller nybyggdes ett stort antal köpcentrum i Sverige. Exempel för externt belägna köpcentrum är Kungens Kurva utanför Stockholm, Asecs i Jönköping och Marieberg Galleria i Örebro. Exempel på centralt belägna köpcentrum är Commerce i Skövde, Gallerian och Sturegallerian, båda i Stockholm, och Nordstan i Göteborg.

...

Läs mer i Wikipedia