Valt ämne

Wikipedia

Källtorp är en herrgård belägen invid Svartån i västra delen av Örebro kommun i Gräve socken.

Huvudbyggnaden i två våningar, liksom de två flyglarna, uppfördes på 1700-talet. I trädgården, invid ån, ligger ett orangeri med tillhörande salong.

En av de första kända ägarna var Holger von Scheiding, som 1626 var ståthållare på Nyköpingshus. På 1700-talet ägde generamajor Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss Källtorp. Idag ägs herrgården av släkten von Horn.

Egendomen omfattar 297 ha, varav 207 ha åker och 72 ha skog.

...

Läs mer i Wikipedia