Valt ämne

Wikipedia

Jordlöpare (Carabidae) är en mycket artrik familj inom ordningen skalbaggar. I världen känner man till fler än 30 000 arter. I Sverige finns omkring 360 arter.

...

Läs mer i Wikipedia