Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Folkmusik är musik som utvecklats hos allmogen, särskilt på landsbygden, och influerats av populär- och konstmusik från städerna. Ofta markeras ett visst avstånd till konstmusik och populärmusik, men alla tre musikformerna har påverkats av varandra (jämför visa).

I den engelskspråkiga världen finns det en genre som kallas folksång (folk song) eller folkmusik (folk music), som vi inte skulle kalla så – hit hör artister som The Weavers, Pete Seeger, Joan Baez och Bob Dylan under hans tidigare år som artist. Det vi menar med folkmusik i Sverige kallas ofta för traditional music på engelska.

...

Läs mer i Wikipedia