Valt ämne

Wikipedia

Skolmusik är ett finlandssvenskt evenemang där finlandssvenska skolor sjunger i kör tillsammans. Senast Skolmusik ordnades var 2013 i Esbo. Nästa gång det ordnas befinner det sig Korsholm. Evenemanget stödjs av bl.a. DUNK och Svenska Folkskolans Vänner (SFV) .

...

Läs mer i Wikipedia