Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Instrumentalmusik är musik som, i motsats till vokalmusik, inte innehåller sång eller vokala inslag utan endast utförs med instrument.

Mycket av det som kallas "klassisk musik" är instrumental. Även poplåtar spelas ibland in i instrumentala versioner. Inom rockmusiken förekommer renodlade instrumentalgrupper som The Shadows och Spotnicks.

Huruvida den rena eller den ledsagande instrumentalmusiken är den äldre kan inte avgöras. Hos antikens greker var soloflöjtspelet redan omkring 585 f. Kr. så utvecklat, att Sakadas fordrade att det skulle jämställas med övriga konster vid de pytiska spelen. Även självständigt kitharaspel skall omkring 554 ha kommit till heders genom Agelaos från Tegea.

Bleckinstrumenten användes ända till långt in i medeltiden inte för egentlig konstmusik, utan endast vid offer, krigssignaler med mera. Först i "mysterierna" samt vid de furstliga förmälningarna under medeltiden utvecklades en flerstämmig instrumental konstmusik.

En

...

Läs mer i Wikipedia