Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett klaverinstrument är ett musikinstrument som spelas med en klaviatur.

Det finns med hänsyn till tonbildningssättet fyra sorter:

Den som Nationalencyklopedin och en del andra källor reserverar termen klaverinstrument för:
stränginstrument (kordofoner) av cittratyp där tangenter (ofta utformade som hävstänger) på ett eller annat sätt sätter strängen i svängning. Instrumenten kan sedan delas in i sådana där strängen knäpps (till exempel med ett stift som fungerar som plektrum) och sådana där den slås (till exempel med en hammare).

Vissa använder termerna klaverinstrument och tangentinstrument synonymt. Dubbeltydigheten går tillbaka på att ordet "klaver", så länge det var i dagligt bruk, avsåg både tangentinstrument med strängar och klaviatur.

De tre som i varje fall hör till gruppen "tangentinstrument":
blåsinstrument (aerofoner)

...

Läs mer i Wikipedia