Valt ämne

Wikipedia

Muralmålning eller väggmålning är en målning som utgör en integrerad del av rummet eller byggnaden. Den kan vara utförd direkt på väggytan eller målad på annan plats för att sedan monteras permanent på sin plats. Även fasta målningar i tak och på fasader kan kallas muralmålningar.

Muralmålningen är en form av arkitekturutsmyckning som antingen kan utnyttja väggens platthet eller skapa intrycket av en ny yta eller ett nytt rum. Ett exempel är Leonardo da Vincis Nattvarden, som ger en illusorisk fortsättning på rummet.

Muralmålning på putsade ytor har tidigare oftast utförts med kalkfärg, antingen som fresk, al fresco, på fuktig puts eller al secco på torr puts. Fresktekniken ger, liksom teknikerna stucco lustro och enkaustik, längre hållbarhet för pigmenten än al secco.

I modernt muralmåleri används även andra tekniker. Under senare delen av 1800-talet introducerades silikatfärg, som anses beständigare än kalkfärg. Även akrylfärg används sedan

...

Läs mer i Wikipedia