Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel behandlar främst svenska förhållanden. För ett internationellt perspektiv, se ideell organisation

En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer. Om verksamheten inte är direkt ekonomisk så får den gagna medlemmarnas privatekonomiska intressen. Verksamheten får om vissa förutsättningar är uppfyllda också inkludera näringsverksamhet. Generellt är den ideella föreningen en juridisk person. I Finland används normalt formen registrerad förening (r.f.).

...

Läs mer i Wikipedia