Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

För betydelsen teknisk konstruktion inom bergsbruket bland annat pumpar och hissar, se konstgång.

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk.

...

Läs mer i Wikipedia