Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Hjortdjur (Cervidae) är en familj i underordningen idisslare (Ruminantia) som tillhör ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla). Det finns omkring 40 olika arter och till de vanligaste hör älg, kronhjort, ren, rådjur och dovhjort.

Honan kallas ko eller hind. Hanen betecknas som hjort bland annat när det gäller kronhjort och dovhjort, tjur eller bock. Avkomman kallas kalv eller kid. Undantag är renen, där honan kallas vaja och hanen sarv samt rådjuret där honan kallas get.

...

Läs mer i Wikipedia