Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Hjortdjur (Cervidae) är en familj i underordningen idisslare (Ruminantia) som tillhör ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla). Det finns omkring 40 olika arter och till de vanligaste hör älg, kronhjort, ren, rådjur och dovhjort.

En älghona kallas ko och en kronhjort/dovhjortshona kallas för hind. Älghanen betecknas som tjur/oxe när det gäller kronhjort och dovhjort heter det hjort. Hos rådjur heter hanen bock Honan get. Avkomman hos älg/kron/dovhjort kallas Kalv. Och hos rådjuret heter det kid. Undantag är renen, där honan kallas vaja och hanen sarv.

...

Läs mer i Wikipedia