Valt ämne

Wikipedia

Hjärtsjukdomar är de sjukdomar som beror på problem med hjärtats funktion. Exempel på hjärtsjukdomar är:

...

Läs mer i Wikipedia